Beschermde monumenten & landschappen

Broek Denaeyer

Het broek Denaeyer is een provinciaal domein met eveneens een unieke fauna en flora.

In het gebied loopt een wandelpad langs vijvers, moerassige gronden en een oude spoorwegberm met typische plantengroei.

Een deel van het gebied wordt beheerd als reservaat en is enkel toegankelijk op afspraak.

 

Brouwerij Lamot

Canon Inc

Deze voormalige brouwerij werd opgericht in 1911 te Klein-Willebroek.

Belangrijk is het mouteestgedeelte met restanten van toestellen voor de behandeling van het graan. De mouteest zit geïncorporeerd in het brouwerijcomplex en werd versierd met kantelen en een afgewerkte fries bovenaan de schouw.

Omwille van de industrieel-archeologische waarde en als goed voorbeeld van een mouteest gebouwd in de traditie van de laat-19de eeuwse mouterijen, werd de mouteest en alle toebehoren in 1995 als monument beschermd.

Het gebouw doet vandaag dienst als administratief onderkomen van een milieu-technologische bedrijvengroep.

 

De Vredesbrug

De Vredesbrug

Deze hefbrug over het Kanaal is een realisatie van een Willebroeks constructiebedrijf en werd in 1952 ingehuldigd.

Het is een hefbrug in geklonken staal van het portaaltype en geconstrueerd volgens het drie-scharnierenprincipe.

De brug werd in 1992 als monument beschermd en is eigendom van het NV Zeekanaal & Watergebonden grondbeheer Vlaanderen.

 

De geschiedenis van deze brug vindt u in het boek 'Monster van ijzer en staal'. Dit boek biedt een boeiende kijk op een halve eeuw "Brug van Willebroek", op de mannen die haar bouwden en op de Willebroekenaars en de vele passanten die er moesten mee leren leven.    Auteur : Kevin Polfliet, 71 Blz, 2003, prijs : € 12

Fort van Breendonk

Fort van Breendonk

Het Fort van Breendonk werd gebouwd als gevolg van het besluit van de Belgische legerleiding om van Antwerpen het centrum van het Belgisch verdedigingsstelsel te maken. Dit leidde in 1859 tot een groots project van versterkingswerken. Het project bestond uit twee grote delen: een nieuwe omwalling rond Antwerpen en acht forten op een onderlinge afstand van twee tot zes kilometer ten zuiden van de stad. Het Fort van Breendonk werd tussen 1906 en 1914 gebouwd.

Het heeft dienst gedaan als hoofdkwartier van het Belgisch leger in mei 1940.

Tijdens de tweede wereldoorlog, vanaf augustus 1940, werd het door de Duitse bezetter gebruikt als nazi-gevangenis en doorvoerkamp. Momenteel is het Fort van Breendonk een nationaal gedenkteken als herinnering aan de gewelddaden, gepleegd tijdens WO II en krijgt het dagelijks heel wat bezoekers over de vloer.

In 1998 werd het als monument beschermd.

 

Grafkapel De Naeyer

Grafkapel De Naeyer

De grafkapel is een indrukwekkend grafmonument van de familie De Naeyer. Louis De Naeyer was een voor Willebroek belangrijk industrieel die door de inplanting van zijn bedrijf en de oprichting van talrijke woningen en liefdadigheidsinstelling, een stimulator was voor de groei en bloei van de gemeente.

De grafkapel kreeg een centrale plaats op de gemeentelijke begraafplaats.

Ze werd opgericht in een neoclassicistische stijl die sterk geïnspireerd werd door de klassieke Romeinse tempels.

De kapel werd in 1998 beschermd. De grafkapel is ondertussen eigendom van het gemeentehuis, het restauratiedossier is in voorbereiding.

 

Hoeve De Vleug

Hoeve De Vleug

 

Hoeve De Vleug is een 18de eeuwse abdijhoeve uit 1783, met een oudere oorsprong.

De hoeve is een unieke getuige van het vroeger agrarische Willebroek. De bewaarde gebouwen met woonhuis, stalling en schuur vormen de karakteristieke bestanddelen van een hoevebedrijf. Het omliggende jachtgebied met onder meer een deels verdwenen toegangsdreef, strekt zich uit tot aan de Willebroekse vaart.

Hoeve de Vleug werd in 1998 omwille van zijn historische waarde als monument beschermd.

 

Meer informatie vindt u in de monografie 'Hoeve de Vleug', de 8ste in de reeks Kleinbrabantse hoeven. Hierin wordt de geschiedenis behandeld van deze 18de eeuwse hoeve, gelegen aan de Heindonkstesteenweg in Willebroek. Auteur : Karel De Decker, 126 blz, 2003,Prijs : € 10, uitg. Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant.

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Gedurige Bijstand

Kapel OLV-van-Gedurige Bijstand

Bakstenen wegkapel gelegen in Blaasveld.

De kapel werd in 1901 door de familie Bernaerts, in de traditie van de volksdevotie, uit dankbaarheid opgericht.

De kapel werd in 1998 beschermd.

 

Natuurpark Het Broek

Het Broek is een staatsdomein met een zeer rijke fauna en flora. Oorspronkelijk was het een ontoegankelijk waterrijk gebied met landduinen. Na het indijken van de Rupel tussen 1100 en 1300 werd het gebied niet meer overstroomd en kon men er turf winnen.

Zo ontstonden in het Broek verschillende putten. Later werden enkele turfputten gebruikt om vlas te roten.

Door de aanplantingen van populieren tussen 1920 en 1960 veranderden de lage bosjes in uitgestrekte aanplantingen.

Vandaag is het een recreatiegebied met uitgestippelde wandelwegen.

In het zuiden van het Broek bevond zich het domein van het kasteel van Blaasveld.

 

Oud gemeentehuis Heindonk

Het oud gemeentehuis van Heindonk was oorspronkelijk de kapel van het 16de eeuwse Augustinessenklooster Vredendaal.

Tot aan de bouw van de huidige kerk was het de parochiekerk van Heindonk. In 1856 werd het verbouwd tot gemeentehuis, gemeenteschool en onderwijzerswoning. Omwille van de restanten van het Augustinnessenklooster werd het in 1986 als monument beschermd.

 

Sint-Franciskuskapel

Sint-Franciskuskapel

Deze historische bakstenen kapel werd in 1807 opgericht, mogelijk op de plaats van de slotkapel van het voormalige kasteel van Blaasveld in het natuurgebied Het Broek. In het bepleisterd en beschilderd interieur met koepelgewelf wordt een altaarstuk met voorstelling van Sint-Franciskus Xaverius bewaard.

De kapel werd in 1998 beschermd.

 

Sint-Niklaaskerk

Sint-Niklaaskerk

De Sint-Niklaaskerk van Willebroek werd gebouwd tussen 1140 en 1180 volgens de heersende romaanse stijl.
Ondanks de verbouwingen die de oorspronkelijkheid van de kerk ten zeerste hebben aangetast, vormen de nog aanwezige oude romaanse en gotische delen een belangrijke getuigenis van de evolutie van een dergelijk kerkgebouw. De vorm van de toren mag als uniek worden beschouwd. Ook het schip bevat nog talrijke aanwijzingen van de vroegere romaanse opbouw.

In 1994 werd de kerk omwille van zijn historische waarde als monument beschermd.

Anno 2010 werd de buitenzijde van de kerk gerestaureerd.

 

Station Willebroek

Canon Inc

Het bakstenen stationsgebouw in eclectische stijl werd opgericht in 1913-1914.

Aanvankelijk had het station een nevenfunctie als telegraafrelais, de telegraaftoren werd echter in 1963 gesloopt.

Het interieur, eveneens in eclectische stijl, is nog intact. Belangrijk hier is de lokettenhal met o.a. de granito-vloer, de bepleisterde en beschilderde muren met neo-classicistische stucdecoratie en het houten cassettenplafond.

Het pand werd beschermd in 1987.

 

 

Tamme Kastanjelaar

Tamme kastanjelaar

 

Deze boom is een unieke tamme kastanjelaar van 300 à 500 jaar oud en staat in het natuurpark Het Broek.

De boom werd in 1942 als monument beschermd.

 

Tegelfabriek Rottiers & omgeving

 

De tegelfabriek, gelegen in de deelgemeente Tisselt, is een voorbeeld van een zeer goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een bedrijfje, behorend tot de klei-verwerkende nijverheid. Het betreft een gespecialiseerde tegelfabriek, opgericht in de jaren '20 en tot op heden nog voorzien van de volledige uitrusting (machines, werktuigen, mallen).

Dit uniek bedrijf werd omwille van haar industrieel-archeologische waarde, samen met de directe omgeving in 1998 beschermd.

 

Naar aanleiding van de Open Monumentendag met het thema 'Zorg voor Kleur', verscheen in een nummer van Monumenten & Landschappen een uitgebreid artikel over 'De vloertegelfabriek Emmanuel Rottiers te Tisselt in de context van de Belgische cementtegelindustrie'

Auteurs : Mario Baeck en Hugo Lejon, 32 blz, 1998, prijs : € 6,20.

Watertoren De Naeyer

Watertoren De Naeyer

Deze metalen watertoren met inzetkuip werd opgericht in 1903 voor de firma De Naeyer en is opgebouwd uit geklonken ijzeren platen.

De watertoren ligt op de voormalige terreinen van De Naeyer Papier en werd tot bij de sluiting gebruikt voor de watervoorziening van het bedrijf.

De watertoren werd in 1995 als monument beschermd.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster