afspraken voor wateraansluiting en afvalwaterafvoer

 

Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen?

Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders?

Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel?

Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord.

Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.

 

Eén reglement voor iedereen

Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een dienstverlening bieden die meer op elkaar is afgestemd. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.

 

Nieuwe rechten en plichten

Het Algemeen Waterverkoopreglement introduceert enkele nieuwe principes.

 

Regeling voor lekken

Als uw waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens 100 m³, moet uw watermaatschappij u hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kunt u gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

 

Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

 

Verplichte keuring

 

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht.

Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt u aan uw rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is.

De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.

 

Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst. 

 

Nog vragen?

U kunt de volledige tekst van het Algemeen Waterverkoopreglement hier nalezen. 

Een lijst met veelgestelde vragen over het Algemeen Waterverkoopreglement vindt u op www.vmm.be/faq.

 

Hebt u nog vragen? Neem contact op met uw watermaatschappij of rioolbeheerder.

 

Watermaatschappij:      PIDPA              0800 90 300

 

Rioolbeheerder:            HIDRORIO        0800 90 300

 

 

Voor algemene informatie kunt u steeds terecht bij het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Infoloket is elke werkdag bereikbaar van 9.00u-12.30u en van 13.30u-16.30u.

 

Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel. 053 72 64 45
Fax 053 71 10 78
info@vmm.be 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster