Vorming

Er worden heel wat vormingen aangeboden zowel op sportbestuurlijk, -medisch en -technisch vlak.
Graag geven we je hier een overzicht van wat de verschillende organisaties aanbieden:

 

Regio Rivierenland:

G-dans op 29 april in Boom

 

Provincie Antwerpen APB Sport: 

Sportvorming voorjaar 2014

 

Vlaanderen:

Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw (BVLO)

Vlaamse Trainersschool (VTS) 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster