Wegenis- en rioleringswerken Geerhoek

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in het deel van de Geerhoek aansluitend op de Mechelsesteenweg naast huisnummer 310.  Ook het korte, private stukje Geerhoek tussen huisnummers 356 en 364 maakt deel uit van de projectzone.  Een overzicht van de projectzone kan u hieronder vinden:

 

Projectzone Geerhoek

 


De werken hebben tot hoofdoel om het hemel- en vuilwater af te koppelen, dit in opdracht van Pidpa.  Meer informatie over deze afkoppeling werd toegelicht aan de bewoners op woensdag 17 februari 2016.  De powerpointpresentatie die toen werd gebruikt, kan u via deze link downloaden.  De gemeente zelf participeert in deze werken om van de gelegenheid gebruik te maken ook de rest van de bovenbouw te vernieuwen.  Het gemeentelijk aandeel betreft in hoofdzaak de greppel, boordstenen en opritten.

 

Aangezien de werken toch enige hinder met zich mee zullen brengen voor de bewoners, zal nog een tweede inforvergadering plaatsvinden naar aanleiding van de wegeniswerken zelf.  De start daarvan wordt voorzien na het bouwverlof van 2016.  Het einde is gepland voor eind 2016.  Een meer concrete planning zal u via deze pagina kunnen opvolgen via regelmatige updates van zodra de werken gestart zijn.

 

Heeft u zelf bijkomende vragen over de afkoppeling, dan kan u in eerste instantie terecht bij Pidpa via het gratis nummer 0800 90 300 (keuze 5 "riolering") of een e-mail sturen aan riolering@pidpa.be

 

Met vragen in verband met de wegeniswerken en hinder kan u terecht bij de gemeente, dienst openbare werken.

 

 

Update 11/08/2016

 

De planning voor deze wegenwerken is licht opgeschoven.  Deze starten niet kort na het bouwverlof (deze periode), maar vermoedelijk pas rond oktober van dit jaar.  Of de werken nog voor de winter beëindigd kunnen worden zal afhangen van de weersomstandigheden.

 

 

Update 12/09/2016

 

De planning van Pidpa is verschoven naar 2017.  De werken zullen dus pas na de winter starten.  Er worden in 2016 wel nog voorbereidende werken aangevat door de andere nutsbedrijven om reeds de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren aan hun netten.

 

 

Update 08/06/2017

 

De werken werden ondertussen aanbesteed en een eerste planning werd vooropgesteld.  De werken zouden volgens deze planning aanvatten medio september 2017.  Meer informatie over de concrete planning volgt nog.

 

 

Update 30/08/2017

 

Met de aannemer werd ondertussen een concrete planning afgesproken.  De werken zullen aanvatten op 6 november 2017 en vermoedelijk duren tot ongeveer maart 2018, al is de uitvoeringsperiode uiteraard ook afhankelijk van de winter.

 

 

Update 25/10/2017

 

Op 25 oktober vond een infoavond plaats voor de bewoners van de Geerhoek.  Hierop werden de werken kort toegelicht door de verschillende betrokken partijen.  Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste afspraken:

  • De werken vatten aan op 6 november.  In de eerste week, tot 11 november, wordt gewerkt aan de rioolaansluiting op de Mechelsesteenweg waarbij ook deze deels afgesloten wordt.  Het verkeer zal enkel beurtelings door kunnen over de parkeerstrook, geregeld aan de hand van verkeerslichten.
  • Nadien vervolgen de wegenis- en rioleringswerken in de straat zelf.  De straat blijft afgesloten gedurende de ganse werken.  In de mate van het mogelijke blijven de woningen wel bereikbaar, zeker te voet en per fiets.  Ook de woningen voorbij de rioleringswerken blijven toegankelijk via de nieuwe verkaveling Geerhoek.  De brandweg tussen beide straten zal gedurende de werken worden opengesteld.
  • De hulpdiensten (brandweer en politie) zijn eveneens op de hoogte van de hinder en mogelijke doorgang langs de verkaveling.
  • Voor de huisvuilophaling kunnen de bewoners het afval blijven aanbieden aan de eigen woning.  De aannemer verzamelt dit aan het begin en einde van de straat.  Iveram werd hiervan op de hoogte gesteld.
  • Het einde van de werken is voorzien tegen februari 2018, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

 

Wie dat wenst kan ook nog de powerpointpresentatie over de werken consulteren via deze link.

 

 

Update 02/11/2017

 

Tijdens de wegeniswerken, vanaf 8 november, zal de parking van Willy's Moustache opengesteld worden voor de bewoners.  Enkel op zaterdagavond en -nacht wordt gevraagd de parking niet te gebruiken.  Een extra toerit wordt voorzien langs de zijde Geerhoek (bestaande poort wordt geopend gedurende de periode van de werken).

 

 

Update 01/02/2018

 

De wegeniswerken naderen stilaan het einde.  Momenteel wordt de fundering afgewerkt en zullen ook de opritten tijdelijk worden aangewerkt zodat de bewoners hun eigen oprit weer kunnen gebruiken.  In de week van 12 februari volgen de klinkerwerken waarbij ook de opritten zelf worden afgewerkt.  De week nadien volgt de onderlaag asfalt.  In maart volgt tot slot ook de toplaag asfalt, waarmee de werken beëindigd worden.

 

 

Update 22/02/2018

 

De werken naderen stilaan het einde nu de onderlaag asfalt kon worden geplaatst.  De aannemer dient enkel nog de opritten verder aan te werken en de toplaag in asfalt te voorzien.  Deze werken zullen vermoedelijk pas medio maart beëindigd kunnen worden door de huidige vorstperiode.  De hinder blijft beperkt, enkel voor het plaatsen van de toplaag zal de straat nog eenmalig een dag worden afgesloten.  De verbinding met de nieuwe verkaveling Geerhoek wordt vanaf de week van 26 februari opnieuw afgesloten aangezien deze niet langer noodzakelijk is voor een goede ontsluiting.

 

 

Update 16/03/2018

 

In de week van 19 maart worden de laatste werken in de Geerhoek afgerond.  De putdeksels worden opgehaald en ook de toplaag asfalt zal worden aangebracht, vermoedelijk in de loop van donderdag.  Toegang tot de wijk wordt in deze week dus weer even bemoeilijkt, zeker op donderdag.

 

 

Update 20-03/2018

 

De werken zijn afgerond.  Er dienen enkel nog een aantal kleine aanpassingen te gebeuren zoals het afwerken van de openbare verlichting en schilderen van de rioolkolken.  Hinder voor de bewoners wordt niet meer verwacht.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster