Aanvraag uittreksel bevolking voor derden

Aan wie?

  • De persoon in kwestie of zijn wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde krijgt afgifte zonder enig bijzonder belang te moeten doen blijken. De aanvraag gebeurt mondeling of schriftelijk. Het gemeentebestuur levert het uittreksel af na controle van de identiteit. Aanvraag door bijzonder gemachtigde wordt door de dienst bevolking 3 jaar bewaard.
  • Aan derden : de afgifte aan derden moet wel door de wet voorgeschreven of toegestaan zijn, dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek of Decreten en die de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is. Zo zijn advocaten en gerechtsdeurwaarders in al die omstandigheden gerechtigd. Alleen schriftelijke aanvragen komen in aanmerking. Ze worden 3 jaar bewaard op de dienst bevolking.

 

Wat staat er vermeld?

- alleen de gegevens voor het voeren van de procedure

- het doel waarvoor het is afgeleverd

- aan wie het wordt afgeleverd.

 

Het rijksregisternummer wordt nooit vermeld op een getuigschrift.

 

Volgende attesten en uittreksels kan u verkrijgen bij de dienst bevolking :
- bewijs van inschrijving
- bewijs van leven
- bewijs van nationaliteit
- bewijs van woonst
- samenstelling van gezin
- uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

 

De aflevering van deze stukken is gratis. Breng steeds uw identiteitskaart mee als u de aanvraag doet bij de dienst bevolking.

 

Indien het niet mogelijk is om persoonlijk langs te komen bij de dienst bevolking, vul dan het onderstaand volmachtformulier in. Indien er met een volmacht wordt gewerkt, dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van de volmacht, (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager en zijn/haar eigen identiteitskaart.

De afgifte van uittreksels aan derden is gebonden aan wettelijke beperkingen.

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst bevolking. Indien de dienst uw aanvraag niet kan behandelen krijgt u daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Gegevens uit EIK halen.

Gegevens inladen van op de elektronische identiteitskaart

 
...
Aanvraag uittreksel bevolking voor derden
Klik het document aan dat u wenst te vragen
 
doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster