Ambtshalve inschrijving

Wat

Als een inwoner zijn adreswijziging niet spontaan aangeeft, kan hij door het gemeentebestuur, na vaststelling van het nieuwe adres door de wijkpolitie, ambtshalve worden ingeschreven.

Voor wie

Iedereen

Procedure

De wijkagent doet sowieso een plaatsonderzoek. Als blijkt dat de persoon er effectief verblijft, krijgt hij of zij de mogelijkheid om de aanvraag tot adreswijziging zelf nog te ondertekenen. Weigert de persoon om dit doen, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de persoon ambtshalve in te schrijven op basis van het verslag van de wijkagent.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster