Fiscale attesten speelplein / grabbelpas

Wat

Heeft uw kind deelgenomen aan de speelpleinwerking of grabbelpas?

Dan kan u dit terugtrekken van de belastingen. Het gemeentebestuur levert jaarlijks fiscale attesten af.

Voor wie

kinderen tot 12 jaar

Hoe verkrijgen of aanvragen

Deze fiscale attesten worden automatisch opgestuurd.

Procedure

Na deelname krijgt u automatisch een fiscaal attest toegestuurd in de maand april, volgend op het jaar van de deelname.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster