Auto: verlaagd BTW-tarief voor personen met een handicap

Omschrijving

Personen met een handicap betalen minder of geen belastingen bij de aankoop en het onderhoud van hun auto:

bij de aankoop van een wagen krijgt u alle BTW terugbetaald , voor de aankoop van onderdelen en toebehoren betaalt u 6% BTW (in plaats van 21%), net zoals voor onderhouds- en herstellingwerken (betaalt u 6% BTW in plaats van 21%).

Voorwaarden

U gebruikt de auto als persoonlijk vervoermiddel en:

ofwel bent u volledig blind ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen ofwel zijn uw bovenste ledematen geamputeerd (ook als uw beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols) ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen ofwel bent u een militaire of burgerlijke oorlogsinvalide met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Aanvragen

Waar?

Bij het BTW-kantoor van uw woonplaats (eerst aanwezend inspecteur).

Hoe?

U sluit eerst de koopovereenkomst voor uw auto. Dan neemt u contact op met het BTW-kantoor van uw woonplaats om het aanvraagformulier (document 716) op te vragen.

U vult vak I van het aanvraagformulier in en dient het samen met de nodige attesten in bij uw BTW-kantoor. De inspecteur zal u zijn akkoord (vak II van het aanvraagformulier) bezorgen. Dit geeft u aan de verkoper van uw auto (ten laatste bij de levering).

U betaalt dan 6% BTW in plaats van 21% BTW.

Na levering kunt u de betaalde BTW helemaal terugkrijgen. U stuurt hiervoor vak III van het aanvraagformulier met de nodige attesten naar het BTW-kantoor van uw woonplaats. De terugbetaling moet u ten laatste drie jaar na levering van de wagen aanvragen.

Als u de terugbetaling van de BTW aanvraagt, krijgt u van het BTW-kantoor ook een attest 717. Dit attest gebruikt u om bij de aankoop van onderdelen en toebehoren of voor onderhouds- en herstellingswerken te genieten van het verlaagd BTW-tarief van 6%.

U moet dit attest dan voorleggen aan de verkoper of garagist.

Bedrag?

- aankoop van een wagen: u betaalt 6% BTW die u na levering terugkrijgt

- aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% BTW

- onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% BTW

Meebrengen

- identiteitskaart

- aanvraagformulier nr. 716 (op te vragen bij uw BTW-kantoor)

- officieel attest van invaliditeit

- aankoopfactuur (voor de teruggave van de BTW bij aankoop)

 

Bijkomende informatie

Raadpleeg de volledige regelgeving (FOD Financiën)

Organisatie Contactcenter FOD Financiën
Tel 02 572 57 57
Openingsuren elke werkdag van 8.00 tot 17.00 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster