Kabeldistributie: vermindering abonnementsgeld

Omschrijving

Personen met een handicap komen in aanmerking voor een sociaal tarief voor televisie bij hun kabelmaatschappij.

Indien dit voor u van toepassing is, betaalt u maar de helft van het normale abonnementsgeld voor kabeltelevisie.

Voorwaarden

  • u heeft een inwonend familielid met een blijvende invaliditeit van ten minste 80 %
  • u heeft een inwonend familielid met een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten

Aanvragen

Waar?

Bij uw kabelmaatschappij.

Hoe?

U vraagt eerst een attest op dat bewijst dat u invalide bent. Neem hiervoor contact op met uw gemeentebestuur. Dit attest stuurt u naar uw kabelmaatschappij.

Bedrag?

Het sociaal tarief bedraagt de helft van het normale abonnementsgeld.

Meebrengen

attest van invaliditeit of zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bewijs van gezinssamenstelling

identiteitskaart

 

Bijkomende informatie

Raadpleeg de brochure 'De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht' (pdf)

Organisatie Directie-Generaal Personen met een handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Fax 02 509 81 85
Website http://www.handicap.fgov.be/
E-mail HandiN@minsoc.fed.be
Openingsuren elke werkdag van 8.30 tot 16.30 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster