Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Omschrijving

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap, kunnen in de regeling voor werknemers een toeslag krijgen bij hun kinderbijslag.

Ook in de regeling van de zelfstandige is een toeslag voor kinderen met een handicap voorzien.

Meer informatie is terug te vinden op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Voorwaarden

De aandoening van het kind wordt beoordeeld op basis van drie pijlers

  • de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak
  • de gevolgen op het vlak van de activiteit
  • de participatie van het kind en de gevolgen voor de familiale omgeving

 

Per pijler worden de gevolgen uitgedrukt in een aantal punten.

Een kind heeft recht op een toeslag als het:

  • ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen
  • ofwel minstens 4 punten heeft voor de 1e pijler

 

Opgelet: sinds 1 mei 2009 vallen alle aanvragen onder dit evaluatiesysteem met punten.

Kinderen geboren voor 1 januari 1993 moesten vroeger een handicap van 66% hebben.

Kinderen die vroeger geen recht hadden op de toeslag, komen er sinds 1 mei mogelijk wel voor in aanmerking.

U kunt een medische evaluatie volgens het nieuwe systeem aanvragen bij uw kinderbijslagfonds.

Aanvragen

Waar?

Bij uw kinderbijslagfonds

Hoe?

Uw kinderbijslagfonds stuurt u op aanvraag de formulieren.

Als de dokter van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van u de ingevulde formulieren ontvangen heeft, kan het kind uitgenodigd worden voor een onderzoek.

De beslissing wordt meegedeeld aan u en aan het kinderbijslagfonds.

Bedrag 

Of het kind recht heeft op een toeslag en hoeveel die bedraagt, verneemt u later van uw kinderbijslagfonds.

De toeslag wordt betaald vanaf de datum die op de beslissing vermeld is.

 

Contacteer

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.

Werknemers

kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 23 40 of 0800 944 34
Fax 02 237 23 09
Website Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) 
E-mail info@rkw-onafts.fgov.be

Zelfstandigen

kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Adres Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel 02 546 42 11
Fax 02 511 21 53
Website Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) - website
E-mail info@rsvz-inasti.fgov.be

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster