Thuiszorgpremie voor zorgbehoevende bejaarden

Omschrijving

De provincie Antwerpen kent een toelage toe aan personen of gezinnen die een zorgbehoevende van 75 jaar of ouder thuis verzorgen.

Voorwaarden

de aanvrager en de zorgbehoevende wonen op hetzelfde adres in de provincie Antwerpen

 

de zorgbehoevende:

  • heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging (WIGW-statuut) of het OMNIO-statuut
  • is minstens 75 jaar oud
  • is zorgbehoevend maar niet ten gevolge van een aangeboren letsel
  • komt niet in aanmerking voor vergoedingen van de Vlaamse zorgverzekering

 

het netto belastbaar inkomen van de aanvrager én van zijn/haar partner mag niet hoger zijn dan 22.890 euro (netto belastbaar inkomen van 2008, aanslagbiljet 2009)

 

er kan slechts één toelage aangevraagd worden door zorgbehoevenden die elkaar verzorgen.

Aanvragen

Waar?

Provinciebestuur Antwerpen - Dienst Welzijn en Gezondheid

Hoe?

de zorgbehoevende moet de toelage aanvragen

u vraagt de toelage aan bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen

Bedrag?

De toelage bedraagt 450 euro per kalenderjaar (binnen de perken van de kredieten die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen worden voorzien).

Meebrengen

aanvraagformulier

doktersattest

een kleefvignet van het ziekenfondseen door uw gemeentebestuur afgeleverd bewijs van gezinssamenstelling

een attest van de zorgkas van de zorgbehoevende waaruit blijkt dat hij/zij NIET in aanmerking komt

voor vergoedingen van de Vlaamse zorgverzekering

een fotokopie van het aanslagbiljet 2009 van de personenbelasting (inkomen 2008)

Contacteer

Organisatie Provincie Antwerpen
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Adres Boomgaardstraat 22 bus 100
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel 03 240 61 72
Fax 03 240 61 62
Website Provincie Antwerpen - Website
E-mail danielle.serre@welzijn.provant.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster