Euthanasie - wilsverklaring

Wat

Iedere persoon kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren voor wanneer men in één van de volgende situaties zou belanden:

  • dat hij/zij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening;
  • hij/zij niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Voor wie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het rijksregister, kan bij aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. 

Hoe lang is uw wilsverklaring geldig

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien u nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Waar wordt uw wilsverklaring van euthanasie bewaard

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. De gemeentelijke ambtenaar zal uw verklaring registeren via de beveiligde webtoepassing 'Euthanasie', bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsverklaring is geregistreerd, ontvangt u een ontvangstbewijs.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan het formulier persoonlijk afhalen of downloaden op deze website.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld.

 

Aanwijzingen om het formulier te vervolledigen kan u vinden in het document 'Hoe de wilsverklaring euthanasie invullen'.

 

Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.

 

De gemeentelijke ambtenaar kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2003.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster