Subsidies - jongerenprojecten

Wat

Hebt u samen met uw vrienden een bangelijk idee? Wil u met uw vereniging eens iets anders doen dan anders? Het gemeentebestuur geeft subsidies voor allerlei projecten met, voor en door jongeren. 1 maand voor aanvang van de activiteit moet u dit aanvragen.

Voor wie

Iedereen > 16 jaar

Hoe verkrijgen of aanvragen

U brengt het aanvraagformulier 'jongerenprojecten' ingevuld binnen op de jeugddienst, ten minste 1 maand voor aanvang van het project of je gebruikt het e-formulier voor deze aanvraag.

Wat meebrengen

aanvraagformulier,  bij te voegen documenten ( uitnodigingen - affiches - publicaties - ...

Procedure

Na uw aanvraag formuleert de jeugdraad een advies. Uiteindelijk beslist het College of uw project in aanmerking komt voor subsidiëring. Deze beslissing wordt u overgemaakt.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster