Thuiszorgpremie voor kinderen met een handicap

Omschrijving

De provincie Antwerpen verleent een toelage aan ouders die zelf hun gehandicapt(e) kind(eren) opvoeden.

Voorwaarden

Het kind dat thuis verzorgd wordt

  • is maximum 21 jaar oud 
  • heeft recht op verhoogde kinderbijslag

De ouder(s) (of de persoon die het kind werkelijk opvoedt)

  • zijn samen met het gehandicapt kind ingeschreven op hetzelfde adres in de provincie Antwerpen
  • hun netto-belastbaar inkomen van u én uw partner voor 2009 bedraagt niet meer dan 23.000 euro, verhoogd met 10% voor elk persoon fiscaal ten laste (bedrag aanvragen 2011 - dit bedrag wordt jaarlijks in december aangepast aan de gezondheidsindex)

 

Gezinnen die gehandicapten opvoeden die bij hen werden geplaatst in het kader van een gezinsplaatsingsdienst of door het ministerie van Justitie, komen niet in aanmerking voor deze toelage.

Aanvragen

Waar?

Provincie Antwerpen - Dienst Welzijn en Gezondheid

Hoe?

u kunt het aanvraagformulier 2011 (pdf) downloadenhet aanvraagformulier dient u vóór 1 juli 2011 in bij de dienst welzijn en gezondheid van de provincie Antwerpen, attesten waarover u op 1 juli nog niet beschikt, kunt u indienen tot 30 september (u ontvangt daarover een brief)

Bedrag?

300 euro voor de kinderen die thuis verblijven

150 euro voor kinderen die een school, een semi-internaat of een dagcentrum bezoeken.

Meebrengen

aanvraagformulieren

attest van het kinderbijslagfonds dat het kind recht heeft op verhoogde kinderbijslageen

kopie van uw aanslagbiljet van de directe belastingen van 2 jaar voor het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009)

een attest van gezinssamenstelling (dat u kunt verkrijgen bij uw gemeentebestuur) waaruit blijkt dat het kind met een handicap, in de loop van het jaar voorafgaand aan de aanvraag, op hetzelfde adres woonde als de aanvrager

Bijkomende informatie

Contacteer

Organisatie Provincie Antwerpen
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Adres Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel 03 240 61 72
Fax 03 240 61 62
Website Provincie Antwerpen - Website
E-mail danielle.serre@welzijn.provant.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster