Uitleendienst voor jeugdverenigingen

Wat

Het gemeentebestuur stelt materiaal (go-carts, spelmateriaal, grote gezelschapsspelen, beamer,...) ter beschikking voor erkende jeugdverenigingen.

Voor wie

erkende jeugdverenigingen

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan een aanvraag doen bij de jeugddienst.

Wat meebrengen

aanvraagformulier uitleendienst

Procedure

Na binnenbrengen van uw formulier, krijgt u (via mail) een bevestiging van uw aanvraag.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster