Nacht- en belwinkelvergunning

Wat

De aanvraag voor het openen van een nacht- of belwinkel moet gebeuren door middel van een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Dit kan via het formulier 'aanvraag nacht- of belwinkel'

 

U kan het formulier ook overhandigen aan de dienst Lokale Economie tegen ontvangstbewijs.

Voor wie

Alle eenmanszaken, vennootschappen,... die een nacht- of belwinkel wensen te openen in Willebroek.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan uw vestigings en uitbatingsvergunning aanvragen via het formulier 'aanvraag nacht- of belwinkel'

 

Dit stuurt u ingevuld op via mail of per post naar:

Gemeentestuur Willebroek

tav College van Burgemeester en Schepenen

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

Wat meebrengen

Alle details vindt u terug in het aanvraagformulier.

Procedure

Na uw aanvraag voeren de bevoegde diensten de nodige onderzoeken.

Dit kan enige tijd in beslag nemen.

De adviezen worden door het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt.

U krijgt nadien een, altijd voldoende gemotiveerde, goedkeuring of weigering.

 

Wetgeving of reglement:

 

Gemeenschappelijke Algemene Bestuurlijke Politieverordening MEWI, Titel 5 diverse bepalingen- afdeling 5

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster