Ambulante handel buiten de openbare markt

Wat

Als ambulante handelaar kunt u een aanvraag indienen om op het openbaar domein een standplaats in te nemen. Wenst u bv. met uw ambulante viswinkel iedere vrijdagvoormiddag een standplaats op een plein in te nemen? Of wil u ter gelegenheid van een evenement een ambulante activiteit uitoefenen ? Voor dergelijke activiteiten dient u een machtiging te ontvangen van het gemeentebestuur.

 

Voor wie

Ambulante handelaars

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan een standplaats aanvragen via het formulier aanvraag ambulante handel buiten de openbare markt.

Dit stuurt u ingevuld op via mail of per post.

Wat meebrengen

Alle details vindt u terug in het aanvraagformulier.

Procedure

Na uw aanvraag wordt uw dossier beoordeeld door de gemeentelijke diensten.

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft u nadien de toelating of weigering.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster