Personenalarmtoestel - aanvragen

Personenalarmtoestel

Wat

Bij de OCMW-dienst Thuiszorg kan u een personenalarmtoestel aanvragen; dat is een toestel dat gekoppeld wordt aan de telefoonaansluiting en zo in verbinding staat met een alarmcentrale.

Bij het toestel wordt een afstandsbediening geleverd dat om de hals of pols kan gedragen worden, zodat vanuit elke plaats van de woning de antwoordcentrale kan worden bereikt.

 

Onze toestellen zijn ook uitgerust met rookdetectie en valdetectie.

 

Wanneer er zich een noodsituatie voordoet, wordt de persoon die hulp nodig heeft door middel van een druk op de oproepknop in verbinding gesteld met de sociale antwoordcentrale.  Indien de persoon niet meer in staat is op de knop te drukken, zal de valdetectie zijn werk doen.  Er worden dan onmiddellijk de aangepaste en noodzakelijke hulpmaatregelen getroffen.

De mensen van de centrale zullen eerst via het toestel met u proberen te praten.  Indien nodig, verwittigen zij uw familie, buren of vrienden.  Zijn zij niet bereikbaar, dan worden de hulpdiensten verwittigd. 

Voor wie

Een personenalarmtoestel is bestemd voor bejaarden, zieken of personen met een handicap.

 

Het maandelijks abonnementsgeld bedraagt 15,00 EUR.  Voor het gebruiken van het toestel wordt er ook een éénmalige installatiekost van 50,00 EUR gevraagd.  Hiervoor ontvangt u het toestel met de plaatsing en staat ook de meldcentrale dag en nacht ter beschikking.  Ook het jaarlijks onderhoud van de toestellen is in de prijs inbegrepen.

Ter betaling wordt u door het OCMW maandelijks een factuur aangeboden. 

Hoe verkrijgen of aanvragen

- telefonisch : 03 860 34 95

- mail : infoTZ@ocmw.willebroek.be

- persoonlijk : OCMW-dienst Thuiszorg

- andere : via e-formulier 

Procedure

Nadat u een aanvraag hebt gedaan, zal een coördinator van de thuiszorg uw aanvraag verder in orde maken en de plaatsing regelen.

Indien de dienst thuiszorg van het OCMW uw vraag niet kan beantwoorden, zal de coördinator u doorverwijzen naar andere hulpverleners.

 

 

 

   

 

 

Wat

Bij de OCMW-dienst Thuiszorg kan u een personenalarmtoestel aanvragen; dat is een toestel dat gekoppeld wordt aan de telefoonaansluiting en zo in verbinding staat met een alarmcentrale.

Bij het toestel wordt een afstandsbediening geleverd dat om de hals of pols kan gedragen worden, zodat vanuit elke plaats van de woning de antwoordcentrale kan worden bereikt.

 

Onze toestellen zijn ook uitgerust met rookdetectie en valdetectie.

 

Wanneer er zich een noodsituatie voordoet, wordt de persoon die hulp nodig heeft door middel van een druk op de oproepknop in verbinding gesteld met de sociale antwoordcentrale.  Indien de persoon niet meer in staat is op de knop te drukken, zal de valdetectie zijn werk doen.  Er worden dan onmiddellijk de aangepaste en noodzakelijke hulpmaatregelen getroffen.

De mensen van de centrale zullen eerst via het toestel met u proberen te praten.  Indien nodig, verwittigen zij uw familie, buren of vrienden.  Zijn zij niet bereikbaar, dan worden de hulpdiensten verwittigd. 

Voor wie

Een personenalarmtoestel is bestemd voor bejaarden, zieken of personen met een handicap.

 

Het maandelijks abonnementsgeld bedraagt 15,00 EUR.  Voor het gebruiken van het toestel wordt er ook een éénmalige installatiekost van 50,00 EUR gevraagd.  Hiervoor ontvangt u het toestel met de plaatsing en staat ook de meldcentrale dag en nacht ter beschikking.  Ook het jaarlijks onderhoud van de toestellen is in de prijs inbegrepen.

Ter betaling wordt u door het OCMW maandelijks een factuur aangeboden. 

Hoe verkrijgen of aanvragen

- telefonisch : 03 860 34 95

- mail : infoTZ@ocmw.willebroek.be

- persoonlijk : OCMW-dienst Thuiszorg

- andere : via e-formulier 

Procedure

Nadat u een aanvraag hebt gedaan, zal een coördinator van de thuiszorg uw aanvraag verder in orde maken en de plaatsing regelen.

Indien de dienst thuiszorg van het OCMW uw vraag niet kan beantwoorden, zal de coördinator u doorverwijzen naar andere hulpverleners.

 

 

 

   

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster