Seniorenwoningen in woonwijk WILGENHOF

Wat

In de woonwijk Wilgenhof verhuurt het OCMW 30 appartementen/aanleunwoningen bij Lokaal Dienstencentrum De Wilg.

Deze appartementen zijn bedoeld voor senioren, zowel alleenstaanden als koppels.

 

Ook Volkshuisvesting Willebroek verhuurt bejaardenwoningen in de wijk. Voor meer informatie over deze woningen kan u terecht bij:

 

Volkshuisvesting Willebroek

August Van Landeghemplein 2

2830 Willebroek

03 886 56 12

www.volkshuisvestingwillebroek.be

Voor wie 

Deze wonigen worden verhuurd aan minimaal zelfredzame senioren die bij voorkeur in Willebroek wonen.  

Hoe verkrijgen of aanvragen

Wat meebrengen

Bij een aanvraag hebben wij van de kandidaat-huurder volgende inlichtingen nodig :

  • identiteitskaart
  • bewijs van de inkomsten (bv. rekeninguittreksel)

Procedure

Wanneer een woning beschikbaar is wordt de kandidaat-huurder opnieuw uitgenodigd om zijn aanvraag te herbevestigen.  Dan volgt voor de toewijzing een screening van de zelfredzaamheid van de kandidaat-huurder waarbij de mogelijkheden van betrokkene om thuis zelfstandig te wonen worden getoetst.

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster