Personenalarmtoestel

Wat

Een personenalarmtoestel is bestemd voor alleenwonende bejaarden, zieken of personen met een handicap. Het is een toestel dat gekoppeld wordt aan een vaste telefoonaansluiting. Via een draadloze zender rond de hals, kan door middel van een druk op de oproepknop een noodsein doorgegeven worden aan de antwoordcentrale die dan in verbinding wordt gesteld met de persoon die hulp nodig heeft. Er worden onmiddellijk de aangepaste hulpmaatregelen getroffen.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- telefonisch
- e-mail
- persoonlijk

Wat meebrengen

- identiteitskaart
- gegevens van minimum 3 contactpersonen

Procedure

Na uw aanvraag, wordt een afspraak gemaakt voor plaatsing door een externe technieker. O

p dat moment maakt de thuiszorgcoördinator uw dossier op.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster