Gezinszorg en aanvullende thuiszorg - aanvragen

Wat

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg maakt deel uit van de OCMW-dienst Thuiszorg.

Binnen deze dienst kan u beroep doen op een uitgebreid hulpgamma : persoonsverzorging, huishoudelijke taken (koken, boodschappen, was en strijk, onderhoud, e.d.), psycho-sociale ondersteuning en  pedagogische ondersteuning.

Voor wie

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt aangeboden aan de inwoners van Willebroek die een voortdurende of tijdelijke vermindering in hun zelfredzaamheid ondervinden.  Hierdoor kunnen sommige huishoudelijke en/of verzorgende taken heel wat meer moeite gaan kosten.  De oorzaak kan echter erg verschillend zijn.

Voor de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt de prijs per uur berekend in overeenstemming met de bijdrageschaal die door de minister van welzijn worden vastgelegd.  De tarieven houden rekening met het netto maandinkomen en de samenstelling van het gezin.

Hoe verkrijggen of aanvragen

- telefonisch : 03/860.34.95

- mail : infoTZ@ocmw.willebroek.be

- persoonlijk : OCMW-dienst Thuiszorg

- andere : via e-formulier

Procedure

Nadat u een aanvraag hebt gedaan, zal een coördinator van de OCMW-dienst Thuiszorg bij u langskomen om samen met u uw vraag te bespreken.

 

De coördinator zal met u volgende gegevens even overlopen :

- welke hulp sluit het best aan op uw vraag, bij welke taken moet er hulp geboden worden en hoeveel

  tijd is daarvoor nodig;

- de financiële gegevens met het oog op de bepaling van de bijdrage;

- de familiale gegevens;

- de gegevens van andere hulpverleners;

- de naam van de huisarts

 

De dienst Thuiszorg bepaalt welke medewerker u de nodige hulp zal komen bieden.  Dit zal zijn naargelang de roosters.  Er wordt naar gestreefd om u zoveel mogelijk dezelfde persoon te zenden.

Dit behoort echter niet altijd tot de mogelijkheden (ziekte, vakantie, ...)

 

Wel wordt u vooraf door de dienst Thuiszorg verwittigd van de dag en het tijdstip van de hulp.

 

Onze medewerkers werken iedere werkdag tussen 8u en 17u.

Op gemotiveerde vraag kan er ook buiten deze uren gewerk worden.

 

Indien de dienst Thuiszorg van het OCMW uw vraag niet meteen kan beanwoorden, zullen uw gegevens geregistreerd worden op de wachtlijst.  Onze coördinatoren verwijzen u in dat geval ook door naar eventuele andere hulpverleners.

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster