Verhuur bejaardenwoningen en aanleunwoningen

Wat

Het OCMW verhuurt woningen voor bejaarden en aanleunwoningen.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk

Wat meebrengen

rijksregisternummer

Procedure

U tekent het aanvraagdocument (u krijgt hiervan een bewijs mee), dan komt u terecht op een wachtlijst. Op het moment dat u bovenaan de lijst staat, wordt u uitgenodigd voor een screening. Deze screening is om te kijken of u nog voldoet aan de voorwaarden om er te kunnen wonen. Indien positief, wordt het huurcontract ondertekend en kan u binnen een bepaalde tijd het pand bewonen Indien negatief, krijgt u een brief met de reden waarom u niet meer in aanmerking komt. 3 jaar later kan u een nieuwe aanvraag indienen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster