Tegeltuintje, aanvraagformulier toelating

Wat

Plaatsen van een tegeltuin (met planten) op openbaar domein voor de woning.

Voor wie

Iedereen die een tegeltuintje wenst aan te leggen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Via aanvraagformulier en bezorgen aan milieudienst

Wat meebrengen

Schets van de nieuwe toestand en opsomming van de gebruikte planten en materialen (vb: klimrooster, boordsteen,...).

Procedure

Deze aanvraag wordt behandeld in het College op basis van reglement. Daarna wordt u schrijftelijk op de hoogte gebracht.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster