Brandverzekering - attest

Wat

Inrichtingen toegankelijk voor het publiek zoals dancings, restaurants en andere horecazaken, ziekenhuizen of sportzalen,... zijn verplicht om hun objectieve aansprakelijkheid te laten verzekeren. Het attest moet bezorgd worden aan het gemeenbestuur.

Voor wie

Alle horecazaken,... die toegankelijk zijn voor het publiek.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U stuurt het formulier op naar de gemeente Willebroek.

Wat meebrengen

attest van de verzekering

 

Procedure

U of uw verzekeringsagent stuurt ons het attest binnen. Indien u nadien niet meer aangesloten bent bij een verzekering, verwittigt de verzekeringsmaatschappij het gemeentebestuur. U krijgt dan onmiddellijk een aangetekend schrijven om u te regulariseren. Hebt u zich binnen de 10 kalenderdagen niet in regel gebracht, kan uw inrichting gesloten worden op bevel van de Burgemeester.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster