Horecavergunning

Wat

Een horecavergunning bestaat uit een moraliteits- en hygiëneattest, een toestemming tot het schenken van sterke en gegiste dranken. Deze vergunning moet u op het gemeentebestuur aanvragen. Wilt u in uw horecazaak een toestel klasse 2 plaatsen (bijvoorbeeld een bingokas)? Dan heeft u ook een verklaring van de Burgemeester nodig, dat u in regel brengt met de horecavergunningen.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- persoonlijk
- website

Wat meebrengen

- bewijs van goed gedrag en zeden voor niet-Willebroekenaars
- identiteitskaart
- plaats vestiging
- indien onder vennootschapsvorm: statuten
- ondernemingsnummer

Procedure

Na uw aanvraag wordt een moraliteitsonderzoek gestart. Indien uit dit onderzoek blijkt dat u geen aanspraak maakt op het moraliteitsattest (door de wet bepaald), wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens komt er een plaatsbezoek van de brandweer. Indien een positief verslag, kan het College van Burgemeester en Schepenen de horecavergunningen toekennen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster