Openbaar onderzoek - bezwaar

Wat

Sommige vergunningsaanvragen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  Ook plannen in opmaak worden onderworden aan dergelijk onderzoek waarbij het dossier ter inzage ligt op de dienst Ruimtelijke ordening.  

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk

Wat meebrengen 

bezwaarschrift

Procedure

Voor het aflopen van het openbaar onderzoek dient u uw bezwaarschrift in bij de dienst Ruimtelijke ordening.

U kan uw bezwaarschfit ook aangetekend verzenden voor het aflopen van het openbaar onderzoek. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster