Kermis – aanvraag standplaats

Wat

De aanvraag voor het bekomen van een standplaats op een kermis moet gebeuren door middel van een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan via het formulier 'aanvraag standplaats kermiskraam'.  

 

U kan ook een aanvraag doen voor de ruiling, overdracht,... van uw standplaats. Hiervoor neemt u best persoonlijk contact op met de dienst lokale economie.

Voor wie

Foorkramers

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan een standplaats aanvragen via het formulier 'aanvraag standplaats kermiskraam'.

Dit stuurt u ingevuld op via mail of per post.

Wat meebrengen

Alle details vindt u terug in het aanvraagformulier.

Procedure

Na uw aanvraag krijgt u schriftelijk bericht van ontvangst. Op basis van het kermisreglement wordt uw aanvraag geëvalueerd. Criteria die in overweging genomen worden zijn o.a: aantal beschikbare plaatsen,  soort van attractie en technische specificaties. Als u een plaats krijgt toegewezen, wordt u opgenomen in het kermisregister. U krijgt hiervan bericht.

 

Ook een niet-toewijzing zal u meegedeeld worden. We nemen u gegevens dan op in een reservelijst.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster