Bodemattest - inzage

Wat

Voor elk lapje grond dat van eigenaar verandert, is er wettelijk een bodemattest nodig dat uitsluitsel geeft over de gezondheid van de bodem. Het bodemattest vermeldt of er over het bewuste terrein gegevens opgenomen zijn in het register van de verontreinigde gronden. Als dit het geval is, spreken we over een risicogrond. Bij overdracht van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij levert de attesten af. Het register van de bodemattesten ligt ter inzage bij de gemeente.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk

Procedure

Nadat u zich heeft aangemeld, kan u onmiddellijk het register inkijken.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster