Dubbele familienaam

Wat?

Sinds 1 juni 2014 kunnen ouders kiezen welke achternaam hun kinderen krijgen. Hierbij kunnen ze een keuze maken uit:

 

• De naam van de vader/meemoeder

• De naam van de moeder
• Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de vader/meemoeder gevolgd door de naam van de moeder
• Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader/meemoeder

 

Wanneer er een dubbele naam wordt gekozen, worden beide delen gescheiden door een spatie. Er komt dus geen liggend streepje tussen.

 

Beide partners moeten akkoord gaan met de keuze. Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de naam van de moeder en de vader/meemoeder in alfabetische volgorde.

 

Eens de keuze van een naam is gemaakt, geldt deze keuze voor alle gemeenschappelijke kinderen die daarna geboren worden.

 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

* Er wordt een eerste gemeenschappelijk kind geboren na 1 juni 2014

De ouders kiezen de naam van het kind:

 

• De naam van de vader
• De naam van de moeder
• Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de vader gevolgd door de naam van de moeder
• Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader

 

De verklaring van naamkeuze wordt door de ouders gezamenlijk gedaan. De verklaring wordt overhandigd aan de beambte van de burgerlijke stand bij de aangifte van geboorte. Bij onenigheid tussen de ouders of wanneer er geen specifieke keuze gemaakt wordt, draagt het kind de naam van de moeder en de vader/meemoeder in alfabetische volgorde.

* De ouders hebben al één of meerdere gemeenschappelijke kinderen geboren voor 1 juni 2014

Tot 31 mei 2015 kunnen de ouders een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van hun woonplaats om een naam te kiezen volgens het nieuwe recht. De naamswijziging geldt dan voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1 juni 2014.

 

Bij een nieuwe geboorte na 1 juni 2014 wordt de naam vastgesteld volgens de oude naamwetgeving (meestal de naam van de vader). De ouders krijgen 3 maanden vanaf de geboorte van dit kind de tijd om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats om een naam te kiezen volgens het nieuwe recht voor al hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1 juni 2014.

* De ouders hebben gemeenschappelijke kinderen die allen geboren zijn na 1 juni 2014

Er wordt veronderstelt dat de ouders bij de geboorte van hun eerste kind al een keuze hebben gemaakt. Bij een volgende geboorte kunnen de ouders dus niet meer kiezen: het tweede (en elk volgend kind) krijgt de naam van het eerste kind.

 

 

 

Hoe aanvragen?

Bij de geboorte van het eerste gemeenschappelijk kind breng je de volgende zaken mee naar het gemeentehuis van deplaats van geboorte:

 

• Het document dat je krijgt van het ziekenhuis om aangifte te doen van geboorte.
• De volledig ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze.
• Identiteitskaarten van beide ouders.
• Indien gehuwd: het trouwboekje.

 

De geboorteakte wordt gratis en onmiddellijk opgemaakt.

 


Wanneer je de naam van alle andere minderjarige kinderen wil laten wijzigen, komen beide ouders met hun identiteitskaart langs op het gemeentehuis van de woonplaats.

 

De akte van naamverandering wordt gratis en onmiddellijk opgemaakt.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster