Wedkantoren

 

Kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren, is wettelijk verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de Kansspelcommissie. In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Klasse I: Casino's (vergunning A)
  • Klasse II: Speelautomatenhal (vergunning B)
  • Klasse III: Drankgelegenheden (vergunning C),  meer informatie kan u terugvinden in de rubriek horeca
  • Klasse IV: Wedkantoren (vergunning F2)

Bijkomende informatie kan je bekomen via de kansspelcommissie.

 

  

Daarnaast is de opening en uitbating van een wedkantoor (kansspelinrichting Klasse IV) op het grondgebied Willebroek onderworpen aan een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning vanwege de burgemeester. Hieronder alvast meer informatie omtrent deze uitbatingsvergunning:

 

 

uitbatingsvergunning wedkantoren -Klasse IV

 

 

Wat en wie

Alle wedkantoren (klasse IV) die een vestiging (willen) uitbaten in Willebroek dienen in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning.

De voorwaarden waaraan de wedkantoren moeten voldoen zijn terug te vinden in de Algemene Bestuurlijke Politieverodening.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd door de burgemeester en kan aangevraagd worden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.

 

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

U dient u aanvraag tot uitbatingsvergunning in te dienen via het formulier Aanvraag uitbatingsvergunning wedkantoor.

Alle details/ documenten die u dient toe te voegen bij uw aanvraag vindt u terug in het aanvraagformulier.

 

Dit stuurt u volledig ingevuld en vergezeld van de nodige documenten op naar:

Gemeentestuur Willebroek

tav Lokale Economie

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

 

Procedure

Van zodra uw aanvraag volledig is voeren de bevoegde diensten de nodige onderzoeken. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

De adviezen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  Nadien wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing (goedkeuring of weigering).

 

Nadat uw uitbatingsvergunning en vergunning F2 in orde is, kan je effectief starten met de exploitatie. Let op: dit kan enkele maanden duren.

 

Wetgeving of reglement

Algemene Bestuurlijke Politieverordening MEWI - Titel 5: Diverse bepalening - Afdeling 6: wedkantoren 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster