Groenonderhoud

Wat

De groenvoorziening, aangelegd in wijken en langs de straten en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, wordt regelmatig onderhouden door de gemeentelijke groendienst. U kan klachten over het onderhoud van het groenpatrimonium, sluikstorten in plantsoentjes, gewassen die buiten hun formaat groeien,enz. melden aan het gemeentebestuur.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- meldingsfiche
- persoonlijk
- mail
- telefonisch

Procedure

Uw klacht wordt overgemaakt aan de ploegbaas beplantingen. Deze doet een plaatsbezoek en schat de klacht in.

Hij geeft een advies aan de milieudienst. Indien geen gevolg gegeven wordt aan uw klacht, krijgt u de reden daarvoor toegestuurd.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster