Milieuvergunning

Wat

Activiteiten of bedrijven die mogelijk hinder, verontreiniging of gevaar voor omwonenden of voor het leefmilieu kunnen veroorzaken, mogen enkel opgericht, veranderd of verplaatst worden mits een passende vergunning of een meldingsprocedure.

De reglementering inzake het milieu is vervat in het milieuvergunningsdecreet en het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen (VLAREM).

Melding en aanvraag van de milieuvergunning klasse 2 of 3 en tijdelijke vergunningen moeten gebeuren bij het gemeentebestuur.

Milieuvergunningen worden, afhankelijk van de aard van de aanvraag, afgeleverd door het provinciebestuur (klasse 1) of door het gemeentebestuur.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Aanvraagformulier in bepaald aantal exemplaren in te dienen hetzij tegen ontvangstbewijs hetzij aangetekend bij de bevoegde dienst (milieudienst klasse 2 en 3) - provinciebestuur Antwerpen (klasse 1).

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster