Uittreksel register verontreinigde gronden

Wat

Voor elk lapje grond dat van eigenaar verandert, is er wettelijk een bodemattest nodig dat uitsluitsel geeft over de gezondheid van de bodem. Het bodemattest vermeldt of er over het bewuste terrein gegevens opgenomen zijn in het register van de verontreinigde gronden. Als dit het geval is, spreken we over een risicogrond. Bij overdracht van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek. Het gemeentelijk register van de verontreinigde gronden ligt ter inzage bij de gemeente en hiervan kan u ook een uittreksel aanvragen.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- mail
- schriftelijk

Wat meebrengen

Kadastrale gegevens of exacte gegevens perceel

Procedure

Na uw aanvraag wordt er onderzocht of er in het verleden riscoactiviteiten hebben plaatsgevonden, calamiteiten (oliespils, achtergelaten gevaarlijk afval, …) en of er vroeger of vandaag milieuvergunningen toegekend waren of zijn.

Daarna wordt hiervan een uittreksel gemaakt en kan u dit komen afhalen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster