Bewijs van nationaliteit

Wat

Een nationaliteitsbewijs voor Belgen is een attest dat door de gemeente wordt uitgereikt en waarin wordt bevestigd dat iemand Belg is. Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een nationaliteitsbewijs tot hun eigen nationale overheid of tot de in België gevestigde ambassade of het consulaat van het land van herkomst.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Schriftelijk

Mail

E-loket (uittreksel bevolking op naam van de aanvrager of uittreksel bevolking voor derden)

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

Het bewijs van nationaliteit krijgt u onmiddellijk mee, tenzij het bestemd is voor het buitenland. Dan moet dit gehandtekend worden door de burgemeester.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster