Oprit aanleggen

Wat?

Wenst u een oprit aan te leggen voor uw woning? Dan moet u bij de gemeente een toelating aanvragen voor de aanleg op het gedeelte van het openbaar domein.

Voor wie?

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen?

U dient het aanvraagformulier ingevuld binnen te brengen op de dienst Openbare Werken.

Indien uw oprit breder is dan 3,5m, moet u een gemotiveerd verzoekschrift toevoegen.

Wat meebrengen?

Het aanvraagformulier, vergezeld van ten minste een foto, en eventueel de gemotiveerde aanvraag

Procedure?

De kostprijs voor het uitvoeren van een oprit bedraagt € 50,00 per begonnen m².  Elke aanvraag zal eerst door de gemeentediensten worden geëvalueerd en indien noodzakelijk (breedte > 3,5 m) worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Van zodra goedkeuring kan worden gegeven aan de aanvraag wordt de aanleg van de oprit ingepland.  U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld zodat u uw wagen tijdig kan verplaatsen indien nodig.  De wachttermijn bedraagt zo'n 3 maanden.

Wanneer uw aanvraag niet conform het gemeentelijk reglement is zal u hiervan per brief op de hoogte worden gebracht.  Dit reglement kan u op deze pagina bij de downloads vinden.

Uitzondering!

Voor drie woonwijken te Willebroek geldt een uitzonderingsmaatregel.  Het gaat om de nieuwe woonwijken rond de Weerstanderslaan te Willebroek ('Europawijk'), rond de Bleeklaan te Blaasveld ('Kebbingen') en Bruelenhof-Ziederijhof te Tisselt.  Voor deze wijken wordt toegelaten dat de bewoners hun eigen oprit doortrekken tot aan de rijbaan (boorsteen), echter niet alvorens hiertoe een schriftelijke goedkeuring werd bekomen van het gemeentebestuur betreffende het materiaalgebruik en de breedte.  Andere elementen zoals paaltjes, brievenbussen,... zijn niet toegestaan op de strook die behoort tot het openbaar domein.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster