Werken van nutsmaatschappijen

Wat?

Regelmatig gebeurt het dat de nutsbedrijven Eandis, Pidpa, Belgacom, Telenet, Integan, … de openbare weg moeten openbreken.

Bij de aanleg van nieuwe wegen gebeurt dit bij voorkeur in samenspraak met het gemeentebestuur en dit om onnodige inbreuken te vermijden. Soms is het echter toch noodzakelijk dat de straat wordt opengebroken. De gemeente houdt toezicht bij de uitvoering van de werken en controleert of alles naar behoren weer wordt hersteld. De nutsbedrijven moeten steeds tijdig het gemeentebestuur op de hoogte brengen indien zij bepaalde inbreuken in de openbare weg wensen uit te voeren.

Eventuele klachten, inzake door de nutsbedrijven uitgevoerde werkzaamheden, kunnen steeds telefonisch, schriftelijk of per mail worden overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Voor wie?

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen?

- persoonlijk

- mail

- telefonisch

- schriftelijk

 

Procedure?

Na uw melding wordt uw vraag of klacht onderzocht. Binnen de 7 werkdagen mag u een antwoord verwachten.

Vraagt uw melding of klacht meer tijd om onderzocht te worden, dan krijgt u binnen de 7 werkdagen een antwoord met een duidelijke tijdsplanning voor uw vraag.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster