Bijzonder plan van aanleg - ruimtelijk uitvoeringsplan - inzage

Wat

Bijzondere plannen van aanleg geven weer wat de bestemming is van elk lapje grond en wat waar mag worden gebouwd. Voor het opmaken van deze plannen worden inspraakronden voor de omwonenden georganiseerd. De wet legt ook een openbaar onderzoek op, aangekondigd in de kranten en het staatsblad. Hierna ligt het plan gedurende een periode van 30 dagen ter inzage en kan u bezwaren en/of opmerkingen indienen. Bijzonder plan van aanleg wordt de dag van vandaag een ruimtelijk uitvoeringsplan genoemd.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Procedure

Na uw persoonlijke aanmelding krijgt u het plan onmiddellijk ter inzage.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster