Buurtwegen

Wat

Buurtwegen zijn wegen opgenomen (met nummer en ingekleurd) in de Atlas van de Buurtwegen. Verschillende ervan zijn in de loop der tijden verhard en geëvolueerd tot straten met een naam. Anderen zijn onverhard gebleven. Deze dienen op geregelde tijdstippen door de gemeente te worden onderhouden. In de gemeente is een algemeen plan aanwezig dat de richtlijnen en de afpaling der buurtwegen bevat. Als de gemeente deze plannen wil herzien of aanvullen, brengt het College van Burgemeester en Schepenen de eigenaars van de gronden, die voor nieuwe buurtwegen zullen gebruikt worden, op de hoogte van de plannen. U kan zelf ook een aanvraag indienen om de bestemming van een buurtweg te herzien.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

U brengt een dossier binnen (plannen oude en nieuwe toestand, motivatie, …)

Wat meebrengen

Volledig dossier

Procedure

Eerst is er een voorlopige beslissing van de gemeenteraad. Er volgt een openbaar onderzoek, waarna uw aanvraag voor advies wordt opgestuurd naar de provincie. Op basis van dit advies neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing.

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster