Inzage kadaster

Wat

Elke gemeente beschikt voor haar grondgebied over het meest recente duplicaat van alle kadastergegevens: zowel de perceelsplannen als de overeenstemmende informatieve gegevens per perceel.  Het gemeentebstuur is gemachtigd om het kadastraal inkomen aan de eigenaars van een goed dat zij bezitten of waarvan zij huurder zijn mee te delen. 

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Procedure

Onmiddellijke inzage

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster