Register onbebouwde percelen - inzage

Wat

De gemeente houdt een register bij van alle onbebouwde percelen, gelegen in het woongebied zoals bepaald door de uitvoeringsplannen of plannen van aanleg. Dit is voor iedereen raadpleegbaar.

 

Voor wie

Iedereen

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

Door het invullen van een formulier inzage/afschrift bestuursdocumenten aan het woonloket of per e-mail.

Procedure

Onmiddellijke inzage

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster