Regularisatieaanvraag

Wat

Heeft u in het verleden werken gedaan waarvoor u geen bouwvergunning heeft aangevraagd? Dan kan u dit in bepaalde gevallen laten regulariseren. Regularisatieaanvragen, zoals aanvragen voor bestemmingswijzigingen, bouwwerken en/of verbouwingen die reeds werden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke bouwvergunning, moeten worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Via het binnenbrengen van een dossier stedenbouwkundige vergunning

Wat meebrengen

Dossier

Procedure

U komt uw aanvraagformulier ophalen op de dienst Ruimtelijke Ordening of via de website. Er wordt samen met u bekeken welk soort dossiersamenstelling voor u van toepassing is en u krijgt de nodige documenten mee naar huis. U brengt het volledige dossier later binnen. De procedure is eigenlijk dezelfde als voor gewone bouwvergunningen, enkel vult u bij aard van de werken 'regularisatie' in.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster