Stedenbouwkundige verordeningen - inzage en informatie

Wat

De gemeenteraad kan voor de hele gemeente of een deel ervan een stedenbouwkundige verordening vaststellen die voorschriften bevat met betrekking tot de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de esthetische waarde van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de energiebesparingen en -terugwinning, de aanleg van nutsvoorzieningen, de bewoonbaarheid van de woningen, het verbod van werken op bepaalde tijdstippen met het oog op de levenskwaliteit en de doorgang van het langzaam verkeer, de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid voor personen met een verminderde beweeglijkheid van voor publiek toegankelijke gebouwen, installaties en wegen, de maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke begrenzing van milieuhinder, de aanleg van groen en beplantingen en vergunningsplicht voor bepaalde functiewijzigingen. (bouwreglement, verkavelingsreglement, duurzaam waterbeleid, …)

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- persoonlijk
- telefonisch
- mail

Procedure

Onmiddellijke inzage

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster