Verkavelingsvergunning

Wat

Bij een verkaveling wordt een stuk grond verdeeld in kavels met de bedoeling hierop woningen op te richten. De kavels kunnen pas te koop worden gesteld nadat een verkavelingvergunning bij de gemeente werd bekomen.

Bij een verkavelingvergunning horen steeds voorschriften die u dient te respecteren bij het uitwerken van de bouwplannen.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Aanvraagformulier

Wat meebrengen

Aanvraagformulier

6 sets plannen

4 sets formulieren

Procedure

Uw aanvraag wordt behandeld (openbaar onderzoek) en gaat dan voor advies naar het Ruimte & Erfgoed. 

De vergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen op basis van dit advies.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster