WZC Ten Weldebrouc- inschrijving

Wat

Het OCMW biedt opvang in het Woon en Zorgcentrum (WZC)Ten Weldebrouc aan 158 bejaarden, verdeeld over 4 afdelingen. Momenteel zijn er 100 individuele kamers, 6 appartementen voor echtparen en 23 tweepersoonskamers. Het is de bedoeling dat iedere bewoner in de nabije toekomst over een individuele kamer zal beschikken. Als inwoner van de gemeente Willebroek kan u een verzoek tot opname doen bij de sociale dienst van het rustoord. In principe kan u als 60-plusser worden opgenomen, ongeacht uw fysische of lichamelijke toestand. Een maatschappelijk werker noteert uw aanvraag, geeft alle nodige inlichtingen, staat in voor de regeling van uw opname en begeleidt u en uw familieleden bij alle vragen die zich stellen tijdens uw verblijf. Het OCMW van Willebroek werkt met een all-in prijs voor het WZC Ten Weldebrouc. Dat houdt in dat elke bewoner voor één en dezelfde prijs recht heeft op huisvesting, onderhoud en voeding, verpleging, verzorging en begeleiding, kapper, incontinentiemateriaal, medicatie, mutualiteitbijdragen en remgelden voor doktersprestaties.

De keuze van de huisarts is vrij.

Voor wie

65 plussers

Indien jonger, wordt een afwijking aangevraagd.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Een vraag voor opname dient u altijd in een persoonlijk gesprek te doen.

Dit kan in het rustoord zelf, via huisbezoek of ziekenhuisbezoek.

Wat meebrengen

- identiteitskaart
- SIS kaart
- inkomensgegevens
- medische verslagen
- inlichtingen over familiale en financiële situatie

Procedure

U kan een verzoek tot opname doen bij de sociale dienst van het rustoord. In principe kan u als 65-plusser worden opgenomen, ongeacht uw fysische of lichamelijke toestand. Een maatschappelijk werker noteert uw aanvraag, geeft alle nodige inlichtingen, staat in voor de regeling van uw opname en begeleidt u en uw familieleden bij alle vragen die zich stellen tijdens uw verblijf.

De toekenning gebeurt afhankelijk van uw zorgbehoefte.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster