Erfrechtverklaring

Wat

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente hier niet meer bevoegd is.

 

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan u overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

 

  • een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris;
  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën (registratiekantoor Mechelen III, Zwartzustersvest 24/4, 2800 Mechelen, tel 02 574 55 50, fax 02 579 78 61).

 

In principe heeft u de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:

 

  • als er een testament is of een andere wilsverklaring;
  • er bestaat een huwelijkscontract;
  • onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden).

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk door nabestaanden

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster