Meldpunt samenleven - klachten

Wat?

Heeft u een klacht in verband met het samenleven in uw buurt?

OF

Heeftu een klacht over discriminatie en uitsluiting in de brede zin van het woord?

Dan kan u dit melden aan het gemeentebestuur.

Voor wie?

Alle Willebroekse inwoners

Hoe verkrijgen of aanvragen?

Een klacht kan u best in een persoonlijk gesprek komen toelichten.

Procedure?

Nadat u zich heeft aangemeld, volgt er een persoonlijk gesprek. Op basis hiervan wordt samen met u bekeken wat uw mogelijkheden zijn. Dit kan gaan over gewoon uw verhaal vertellen, over bemiddeling tot het indienen van een gerechtelijke klacht (en advies hieromtrent).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster