Inkomensvervangende tegemoetkoming - aanvraag

Wat

Personen met een handicap die niet voldoende inkomen kunnen verwerven, hebben recht op een minimuminkomen. U kan bij de gemeente een aanvraag indienen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de gezinssituatie, uw financiële situatie en uw medische situatie.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Aan de balie van het gemeentehuis.

Wat meebrengen

- identiteitskaart
- rijksregisternummer

Procedure

Uw aanvraag wordt elektronisch doorgestuurd naar het FOD. Na uw aanvraag krijgt u een vragenlijst mee over uw gezins – en financiële situatie, medische formulieren die u moet laten invullen door uw huisarts en een ontvangstbewijs.

Binnen de maand moet u dit dossier ingevuld terugsturen naar het FOD.

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info
  • Kathy Van Neck

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster