Parkeerplaats - aanvraag

Wat

Personen met een fysieke beperking kunnen aan het gemeentebestuur een parkeerplaats aanvragen in de nabijheid van hun woning.

Voor wie

Iedereen met een beperking

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Wat meebrengen

- identiteitskaart
- rijksregisternummer
- attest FOD handicap

Procedure

Na het binnenbrengen van uw aanvraagformulier en bijhorend attest van handicap, wordt uw vraag ter advies voorgelegd aan de verkeerspolitie. Deze onderzoekt of er reeds parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de onmiddellijke omgeving aanwezig zijn en of de aanleg van de gevraagde plaats mogelijk is, rekening houdend met de aanleg van de straat en de verkeerssituatie.

Op basis van dit advies, neemt het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing.

Indien negatief, krijgt u de motivatie toegestuurd.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster