Seniorenverenigingen - erkenning en subsidiëring

Wat

Een seniorenvereniging kan een aanvraag indienen bij de gemeente om erkend te worden.

Erkende verenigingen hebben recht op een verminderd tarief bij het huren van gemeentelijke infrastructuur.

De gemeente verleent aan erkende seniorenverenigingen subsidies voor hun dagelijkse werking.

Hiervoor dient men een subsidieaanvraag in te dienen voor 15 september van het lopende jaar.

Voor wie

Alle verenigingen met een werking in Willebroek of hun maatschappelijke zetel hier gevestigd.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Wanneer u het aanvraagformulier voor subsidies bij het gemeentebestuur indient, wordt gelijktijdig nagegaan of uw vereniging aan de voorwaarden voldoet om erkend te worden. Daartoe dient u het intern reglement en/of de statuten van uw vereniging toe te voegen.

Wat meebrengen

Aanvraag + bijlage(n) volgens reglement

Procedure

Zie Subsidiereglement

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster