Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Wat

Bent u minstens 65 jaar en hebt u extra kosten om uzelf te kunnen behelpen?.

Dan kan u in bepaalde gevallen van de federale overheid een tegemoetkoming krijgen. 

De tegemoetkoming kan via de gemeentelijke sociale dienst worden aangevraagd.

Het bedrag van de tegemoetkoming varieert naargelang de hulp die u nodig heeft en is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Voor wie

Iedereen vanaf 65 jaar die om medische redenen hiervoor in aanmerking kan komen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Wat meebrengen

Identiteitskaart of SIS kaart Ziekenfonds

Procedure

Uw aanvraag wordt elektronisch doorgestuurd naar het Federale Overheidsdienst (FOD) - Afdeling Tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Van onze medewerker krijgt u een vragenlijst mee met betrekking tot uw gezins – en financiële situatie, medische formulieren die u moet laten invullen door uw huisarts en een ontvangstbewijs.

Binnen de maand dient u de formulieren ingevuld terug te sturen naar de FOD.

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een medische controle. De controlearts bepaalt uw invaliditeitspercentage. Op basis van medische en financiële situatie wordt beslist of u aanspraak kan maken op een tegemoetkoming.

De FOD brengt u schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster